8.9.09

Vybz Kartel Vs Bounty at Sting 2009Vybz Kartel speaks of plans to "kill" Bounty Killer in a lyrical clash at Sting 2009.

No comments: